Sökning: "Life cycle analysis LCA"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Life cycle analysis LCA.

 1. 1. Vilket gräs är grönare? En litteraturöversikt kring nytillverkade och begagnade personbilars totala klimatpåverkan för olika drivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jimmy Chaundy; Niklas Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har generellt ett behov av att transportera sig. I Sverige sker en betydande del av dessa med bil. För sträckor som är orimligt långa för gång och cykling bortom kollektivtrafiksnätet kommer behovet av bil att kvarstå. Transport med samtliga typer av dagens bilar har dock betydande klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. A Study on Life Cycle Assessment-based Tool for the Early Stage of Building Design

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Nazila Ravan; [2019]
  Nyckelord :Architects; architectural design; buildings; carbon footprint; life cycle assessment; sustainability; tool;

  Sammanfattning : The responsibility of the building sector to diminish the harmful environmental impacts, locally and globally, has been extensively considered. Thus, Environmental Impact Assessment (EIA) in building and construction practices has been widely implemented. LÄS MER

 3. 3. Shaping the Climate Action trajectory within the Fashion Industry : a case study of a Small Medium Sized Enterprise

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Marta Karen Kristjónsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Paris Agreement; Climate Change; Climate Action Plans; Apparel industry; Value Chain Analysis VCA ; Life Cycle Assessment LCA ; Sustainable Global Value Chain SGVC ; Decarbonisation pathway; Fashion Industry Charter for Climate Action; UNFCCC; Pre-competitive; Collaboration; Traceability; Transparency; Multi-Stakeholder Agreements;

  Sammanfattning : The apparel and footwear industry’s contribution to global greenhouse gas (GHG) emissions is one of the fifth largest per industry, equal to that of livestock, after electricity and heat, oil and gas, agriculture, and transportation (Ellen MacArthur Foundation, 2017). For industry-wide emissions reduction, investing in renewable energy and energy efficiency programs across highest impacting life cycle phases offer the most effective solution. LÄS MER

 4. 4. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gang Liang; [2019]
  Nyckelord :Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. LÄS MER

 5. 5. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Erika Melin; [2019]
  Nyckelord :LCA; tomatjuice; ekologisk; KRAV; konventionell odling;

  Sammanfattning : Consumers demand organic crops and food that are grown and processed in a sustainable and healthy way. More studies regarding the organic agriculture's environment and climate impact are needed to demonstrate with certainty that such a cultivation system affects the environment less. LÄS MER