Sökning: "Life expectancy"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden Life expectancy.

 1. 1. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 2. 2. How can the Cost Competitiveness of an Electric Bus Contribute to a Bus Operator's Investment Decision?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Javid Ishaq Ali; [2023]
  Nyckelord :Electric bus; Total cost of ownership; Public transport; Elektrisk buss; Total ägarkostnad; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : The study explores how a bus operator can utilize cost-effectiveness when transitioning from conventional to electric buses. An operator with significant investments in traditional buses expects them to operate for several years to get the expected return. LÄS MER

 3. 3. Optimizing the Cash Reserve in a Portfolio of US Life Insurance Policies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Alva Happe; Wassim Seifeddine; [2022]
  Nyckelord :portfolio optimization; risk management; monte carlo; value at risk; life settlements; longevity risk; cash reserve; closed-end fund;

  Sammanfattning : Hoarding a too large cash reserve is often unfavourable due to lost investment opportunities. Similarly, an insufficient cash reserve can be detrimental, as one might fail to meet payment obligations. Finding the optimal balance is nothing that is done in the blink of an eye, particularly when the underlying variable is stochastic, e.g. LÄS MER

 4. 4. Åldrande och missbruk - En riskfylld kombination

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carolina Karlsson; Petra Henecke; [2022]
  Nyckelord :substance abuse; older people; social services; self-determination; motivation;

  Sammanfattning : The heightened life expectancy in Sweden along with older peoples increased alcohol consumption means that the group of elderly with alcohol abuse problems is growing. The responsibility of this specific group is a shared responsibility between the Swedish healthcare system and social services. LÄS MER

 5. 5. Wizard-of-Oz system för interaktion på distans med den sociala roboten Furhat

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Alvarsson; [2022]
  Nyckelord :Wizard-of-Oz; Furhat; Människa-robotinteraktion; HRI; Responstid;

  Sammanfattning : In the last decades the average life expectancy of humans has increased significantly. There are more old people than ever before. At the same time there is a big staff shortage at nursing homes. A future study will examine the effect of introducing a socially intelligent robot called Furhat in such a home. LÄS MER