Sökning: "Life insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden Life insurance.

 1. 1. Polisens Moral : En formande process

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Oscar Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inspired by Durkheim’s (2002) moral sociology, this bachelor thesis examines what morally form individuals who take on work within the police. Specifically, this thesis identifies and analyses the steps that morally form police officers in southern Sweden from their childhood to professional life through qualitative interviews. LÄS MER

 2. 2. INTEREST RATE RISK : A comparative study aimed at finding the most crucial shift in interest rate curves for a life insurance company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Felix Gyllenberg; Leonard Rudolf Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Risk management is applied in many financial institutions under regulatory supervision. Life insurance companies face many challenges to ensure policy holders of future payouts. LÄS MER

 3. 3. Att leda genom motstånd till förändring : En kvalitativ studie om ledarskap på Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arezoo Faridpour; Una Gutlic; [2019]
  Nyckelord :Insurance Agency; leadership; change; resistance; qualitative study; försäkringskassan; ledarskap; förändring; motstånd; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Genom alla år har Försäkringskassan funnits till för människans sociala trygghet. Tanken är att det ska finnas hjälp när det behövs, såsom vid sjukdom och funktionsnedsättning, bidrag till barn etc. Det vill säga att människor fortfarande ska få chansen till trygghet trots att livet väljer att ta en ny vändning. LÄS MER

 4. 4. Private Equity & Pets: A study on the effects of Private Equity entry on the Swedish veterinary care market for companion animals

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Ragnar Broström; Lukas Bergman; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Veterinary Care; Market Consolidation; Supplier Induced Demand; Moral Hazard;

  Sammanfattning : Investigating changes in veterinary care prices in Sweden resulting from the entry of private equity owned clinics and market consolidation. The study uses panel data between 2005 and mid-2016 on veterinary charges for insured dogs to measure the extent to which the growth in price on veterinary services have changed on a per episode basis, meaning the collective series of treatments, for a specific diagnosis of a dog. LÄS MER

 5. 5. Pappamånader - för autonomins skull?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Holst; [2019]
  Nyckelord :Individualism; autonomi; jämställdhet; pappamånader; föräldraförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The debate about Daddy Months in the Swedish parental insurance as a method to increase gender equality is lively. Advocates for Daddy Months mean that making a part of the parental insurance only available to father’s, increases gender equality while opponents mean that they restrict individual autonomy. LÄS MER