Sökning: "Life satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade orden Life satisfaction.

 1. 1. Happiness and Income - Analysis of the relationship between happiness and income

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Daniella Larsen Ocampo; Hanna Magnusson; [2022-02-28]
  Nyckelord :Subjective well-being; Happiness; Life satisfaction; GDP per capita;

  Sammanfattning : The relationship between happiness and GDP per capita is relatively controversial due to the various findings. Therefore, this paper investigates the relationship between GDP per capita and happiness for 37 European countries between 2002 and 2018. LÄS MER

 2. 2. När empatin tar stryk - en kvalitativ studie om kuratorers upplevelser av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Bergström; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; social worker; alliance; stress; healthcare workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to do qualitative research into how social workers experience and talk about compassion fatigue and how to possibly prevent it. The hope was to expand my knowledge about how compassion fatigue manifests in social workers everyday practice and life. LÄS MER

 3. 3. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER

 4. 4. A New Working Life : -The Effects of Covid-19 in a Non-profit Organisation with a Core in Corporate Social Responsibility Work in Spain

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hellsten; Isabelle Holm; [2022]
  Nyckelord :Organisational culture; corporate social responsibility; non-profit; Covid-19; mental disability;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has resulted in big changes in the working life for everybody. These changes have been extra hard on people with disabilities and individuals within marginalised groups. This group of people are more often hired by non-profit organisations over organisations that seek profit. LÄS MER

 5. 5. The environmental and social impact from digitization in buildings : A case study of the transformation and current conditions on the University hospital of Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Matilda Melén; Alma Wenhov; [2022]
  Nyckelord :digitization; building automation; HVAC; energy efficiency; qualitative interview; quantitative interview; LCA; maintenance techniques; environmental analysis; condition-based maintenance; preventive maintenance; reactive maintenance; NUS; the university hospital of northern sweden; Schneider Electric; CO2; transportation; efficiency; indoor comfort; indoor climate; climate change; digitalisering; fastighetsautomation; HVAC; energieffektivisering; kvalitativ intervju; kvantitativ intervju; LCA; underhållsstrategier; miljöanalys; konditionsbaserat underhåll; förebyggande underhåll; reaktivt underhåll; NUS; Norrlands Universitetssjukhus; Schneider Electric; CO2; transporter; effektivitet; inomhuskomfort; inomhusklimat; klimatförändring;

  Sammanfattning : To improve sustainability, social, environmental and economic aspects needs to be considered. The most optimal result appears when all three aspects are balanced equally, this is however often overseen by private investors, who focuses only on reaching economic sustainability at the expense of social and environmental sustainability. LÄS MER