Sökning: "Life skills education"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Life skills education.

 1. 1. Kompetensutvecklingens betydelse för äldre medarbetares fortsatta arbete efter 65 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Johansson; Matilda Lysell; [2020-09-03]
  Nyckelord :skill development; age management; motivation; job satisfaction; retirement; extended working life; older workers;

  Sammanfattning : Swedish welfare organizations such as care, education and healthcare, are facing future recruitment challenges. For instance, Sweden's municipalities and county councils (SKR) estimate that approximately 500,000 people might be needed by the year 2026. LÄS MER

 2. 2. Life skills education: Reducing sexual risk behaviour among young women in South Africa? Analysing the effect of life skills education on life skills knowledge, sexual risk behaviour and HIV prevalence

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sandra Jaballah; Anna Wallin; [2020-06-29]
  Nyckelord :AIDS; Behavioural Health; HIV; Life skills education; Life skills knowledge; Sexual risk behaviour; South Africa;

  Sammanfattning : South Africa is considered to be the epicentre of the HIV pandemic and its women are disproportionally affected by the disease. A key strategy to prevent and mitigate the spread of HIV infection is the implementation of life skills education in all primary and secondary schools. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Siobhán Nicholson Coyne; Sima Nadim; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Caring; Suicidal patient; Somatic care; Sjuksköterska; Upplevelser; Vårda; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem över hela världen. Enligt World Health Organizations (WHO) dör 800 000 människor årligen av suicid, det motsvarar ungefär 11 suicid per 100 000 invånare. I Sverige sker det ca 1500 suicid per år, vilket motsvarar ca fyra suicid per dag. LÄS MER

 4. 4. Value Sustainability: Developing Affective Learning in Sustainability Leadership Programs

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Rada Jutrakul; Erin Ring; Lennart Reymann; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Leadership Programs; Education for Sustainable Development ESD ; Affective Domain; Affective Learning; Framework for Strategic Sustainable Development FSSD ; Teach for All;

  Sammanfattning : As sustainability challenges increase in both frequency and magnitude, there is a growing need for leaders who can deal with such complexity. Education for Sustainable Development (ESD) develops knowledge,skills, and attitudes to enable the development of such leaders. LÄS MER

 5. 5. “Should you wish for a better life, engage in lifelong learning” : the experiential learning theory investigating the relation between non-formal education and youth employability in the Republic of Armenia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Astghik Yeranosyan; [2020]
  Nyckelord :non-formal education; youth employability; soft skills; lifelong learning; Armenia; Social Sciences;

  Sammanfattning : The paper examines the relationship between non-formal education activities and youth employability in the Republic of Armenia. A case study has been conducted in order to identify soft skills competitive in the labour market and see to what extent non-formal education increases youth productivity thus helping them get engaged in the job market. LÄS MER