Sökning: "Life-cycle Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Life-cycle Theory.

 1. 1. Finansieringssätt hos mindre företag : En kvalitativ studie om hur några mindre företag i servicebranschen väljer sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sarah Sawasa; Maryam Sawasa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Minor companies are the most common companies in Sweden that drive Sweden's growth. These companies are facing difficulties in obtaining external finance. On the other hand, financiers consider these companies risky and unsafe to lend to. LÄS MER

 2. 2. Bio-LNG and CO2 liquefaction investment for a biomethane plant with an output of 350 Nm3/h : A techno-economic-environmental analysis

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Lars-Julian Vernersson; [2022]
  Nyckelord :Biomethane liquefaction; Carbon dioxide liquefaction; Biogas upgrading; Liquefaction economy; Biomethane life cycle assessment; Biomethane greenhouse gas saving potential; Biomethane emission factor.;

  Sammanfattning : Stricter requirements from the European Union and the German government regarding the utilization of renewable and sustainable fuels for transportation, power, and heat production are currently in effect. This has led to that heavy transportation companies are looking for a more sustainable alternative to liquefied natural gas, such as liquefied biomethane. LÄS MER

 3. 3. Hur en byggherre kan bygga flerbostadshus både lönsamt och hållbart

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Allan Fili; Ali El-Ansari; [2022]
  Nyckelord :Profitability; sustainable development; developer; multifamily housing; Lönsamhet; hållbart byggande; byggherre; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för en stor del av den svenska ekonomin. I Sverige omsätter byggföretagen omkring 540 miljarder kronor på bygginvesteringar, vilka utgörs av ny-, om- och tillbyggnader av bostäder och lokaler. Majoriteten av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus. LÄS MER

 4. 4. Leva här och nu : Ungas privata pensionssparande fritt från psykologiska fallgropar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Andersson; Valentina Di Luca; [2022]
  Nyckelord :Private pension savings; younger generations; Sweden; life cycle; behavioral economics; psychological biases; short- and long-term focus; self-control; overconfidence; social interaction.; Privat pensionssparande; yngre generationer; Sverige; livscykel; beteendeekonomi; beteendepsykologiska bias; kort- och långsiktigt fokus; självdisciplin; övermod; social interaktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De yngre generationerna, individer födda efter år 1990, står inför stora utmaningar och riskerar att erhålla sämre pensioner än dagens pensionärer, vilket ställer höga krav på att inkludera ett privat pensionssparande. Trots att det privata pensionssparandet i dagsläget är mer aktuellt än någonsin är det fortfarande ovanligt förekommande bland de yngre generationerna. LÄS MER

 5. 5. Energiinventering av en äldre byggnad med hjälp av livscykelkostnad och erfarenhetsåterföring

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Martin Håkansson; Robert Ulfsson; [2022]
  Nyckelord :aging buildings; knowledge transfer; lifecycle cost LCC ; remodeling; ventilation; energirenovering; erfarenhetsåterföring; livscykelkostnad LCC ; ombyggnation; ventilation; äldre byggnader;

  Sammanfattning : Undersökningen utförs i samarbete med Riksbyggens ombyggnadsavdelning i Jönköping. Riksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggens kunder består utav bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. LÄS MER