Sökning: "Lifestyle"

Visar resultat 1 - 5 av 2254 uppsatser innehållade ordet Lifestyle.

 1. 1. 1:0 for the environment: Engaging football fans on tackling climate change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennifer Amann; [2022-01-18]
  Nyckelord :mobilising climate action; collective action; public participation; social transformation; pro-environmental behaviour change; football fandom; non-league football; community;

  Sammanfattning : In general, the existence of anthropogenic climate change and the need for deeper societal transformations are widely accepted. Less agreement exists on how to best motivate the public to act in a way that allows for these transformations to happen. Currently, research stresses the potential of existing communities. LÄS MER

 2. 2. Prevention of recidivism and relapse of addiction after LVM : A qualitative study of the treatment work at the Swedish National Board of Institutional Care.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Felicia Rosenlund; [2022]
  Nyckelord :Desistance; compulsory care; crime; addiction; the National board of Institutional Care;

  Sammanfattning : Drug abuse often correlates with a criminal career. Compulsory care of addicts aims to motivate the individual to come to terms with their addiction. However, crime can be part of the lifestyle that the addict gets involved in. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 4. 4. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emily Axtell Himber; [2022]
  Nyckelord :Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på följsamheten till livsstilsförändringar hos patienter med hjärtsvikt : En literaturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Diana Madalina Ilau; Claudia Pozar; [2022]
  Nyckelord :hjärtsvikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER