Sökning: "Light and feelings"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Light and feelings.

 1. 1. The last “terrorist” - Kurdish Marginalized Perspectives in the Turkish Social And Political Landscape

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabella Berfin Aslan; [2019]
  Nyckelord :Kurdish conflict understanding;

  Sammanfattning : Despite the vast research on the protracted conflict between the PKK and the Turkish state, recent battles in the South-East of Turkey have increased the anti-Kurdish attitudes and discourses in Turkish society. I argue that Kurdish marginalized individuals conflict understandings are silenced in the Turkish social and political landscape. LÄS MER

 2. 2. Patienters psykiska hälsa efter hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Friberg; Frida Kristensson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Kvalitativ; Litteraturstudie; Omvårdnad; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Kristensson, F & Friberg S, Patienters psykiska hälsa efter hjärtstopp. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö̈ Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 3. 3. Hur affekterar fysiskt aktivtetsmönster och sömn mående dagen efter? : En kvantitativ studie om hälsosamma hjärnfunktioner

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Siggesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and issues The question in this study is: How does physical activity patterns and sleep affect mood on the next day? More exactly; examine how time in sedentary (SED), in light-intensity physical activity (LIPA) and in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) on the day before, total sleep time (TST) and number of awakening (WASO) during the night before, affect positive and negative feelings and emotional experiences from the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Material and method A total of 13 subjects (7 women, 6 men, mean age 53 years) were included. LÄS MER

 4. 4. Investigating tourist flows from South Africa to the United Kingdom. Has the visa regime caused the decline, or are there other factors ? (A qualitative study)

  Magister-uppsats,

  Författare :Lorne Philpot; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the causes of declining tourist flows. The aim was to establish the effect of visa restrictions on South African nationals travelling to the United Kingdom. In addition, it was sought to determine if other factors influenced the decline in South Africans nationals visiting the United Kingdom. LÄS MER

 5. 5. Ensamhet bland äldre: en 10-årig jämförelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Veronica Åström; [2019]
  Nyckelord :Older people; Loneliness; Social activity; Social support; Personal finance; Mobility; Longitudinal; Capability theory; Äldre; Ensamhet; Social aktivitet; Socialt stöd; Privatekonomi; Rörelseförmåga; Longitudinell; Kapabilitetsteori;

  Sammanfattning : Problemområde och syfte: Åldrandet kan innebära såväl fysiska som psykiska utmaningar för den enskilde. Kroppen och tillvaron förändras och möjligheterna att delta i sociala nätverk som man gjort tidigare kan begränsas. LÄS MER