Sökning: "Light pollution"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Light pollution.

 1. 1. Urban Dark Acupuncture for Darkness: Value of Darkness in Pedestrian Experience of Sudirman Street, Jakarta

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Dane Amilawangi; [2020]
  Nyckelord :Urban Lighting; Urban Acupuncture; Light Pollution; Darkness;

  Sammanfattning : As much as we thought about artificial lighting in planning of our urban nightscape, it is necessary to balance it with consideration regarding darkness. In response to the problems caused by artificial lighting; such as light pollution and disruption to human circadian rhythm, darkness should be seen as a value that brings balance for the environment. LÄS MER

 2. 2. How can light prove to be the urban catalyst to meet targets set out in the Paris Climate Agreement?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Darran Prior; [2020]
  Nyckelord :Urban lighting; eco cities; sustainability; holistic design; light pollution; urbanisation; evidence based design; human perception; night time urban planning; social lighting.;

  Sammanfattning : How can reimagining the way we light our cities prove to be the urban catalyst to meet targets set out in the Paris Climate Agreement? In this Master Thesis, I question how restructuring our urban lighting can provide enormous benefits for not only reducing our energy consumption and becoming more efficient societies, but also support social interaction in shaping our cities for the future. The aspects pertaining to urban lighting and its influence on our environment have been organised into economy, political and urban evolution (social) categories, as a way to dissect and appreciate lights associated role in shaping our societies. LÄS MER

 3. 3. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Andén; [2020]
  Nyckelord :ljusförorening; artificiellt ljus; sky glow; hållbar belysning; mörker; urban planering; belysnings strategier; ekosystemtjänster; biologiska system;

  Sammanfattning : Ljusföroreningar innebär det artificiella ljusets negativa påverkan på miljön. Denna påverkan uppmärksammas allt mer i dagens samhälle där belysningen av staden tenderar att bli allt aggressivare mot det naturliga mörkret. Det artificiella ljuset påverkar människor och djurens biologiska system. LÄS MER

 4. 4. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Holmgren; [2020]
  Nyckelord :trygghet; ljus; belysning; light pollution; belysningsplanering; Malmö;

  Sammanfattning : Många upplever idag otrygghet när de rör sig i stadens mörker, och undviker på grund av detta platser som upplevs som skrämmande. Belysning är en viktig aspekt som påverkar känslan av trygghet, och god belysningsplanering är avgörande för att alla människor ska känna sig trygga i staden även när det är mörkt. LÄS MER

 5. 5. Environmental Justice and Political (Dis)Engagement : A study of France

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Camille Habe; [2020]
  Nyckelord :environmental justice; social deprivation; abstention; industrial pollution; inequalities;

  Sammanfattning : A wide range of studies have documented the Environmental Injustice situations - particularly in the United States. In France, where inequalities and the environment have been brought to the light by a growing number of demonstrations, more recent data was needed. LÄS MER