Sökning: "Light-weight floor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Light-weight floor.

 1. 1. KOLFIBERFÖRSTÄRKNING – En jämförelse mellan kolfiberförstärkning och traditionella förstärkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Andreas Barbaranelli; Pär Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :carbon fiber; concrete construction; reinforcement; bending moment capacity; epoxy; Kolfiber; betongkonstruktion; förstärkning; böjmomentkapacitet; epoxi; hållfasthet;

  Sammanfattning : Att en byggnadsdel kan vara i behov av en förstärkning är inte ovanligt i dagsläget. Det kan handla om ett bjälklag som kommer utsättas för mer last då verksamheten ändras från bostad till kontorslandskap. LÄS MER

 2. 2. Investigation of impact sound behaviour in light weight floor constructions - A market survey and finite element analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Fanny Sandberg; [2016]
  Nyckelord :intermediate floor; acoustics; impact sound; höga trähus; bjälklag; akustik; Stegljud; Ljud; wood; wooden high rise building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last years, the interest in high-rise timber framed building has gone up resulting in an increased demand for good solutions regarding sound insulation. Due to the worldwide growing interest in environmental issues, it has become of greater importance for companies to find ways to take care of their residue, instead of throwing it away. LÄS MER

 3. 3. Klimatkalkyl av bjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Carl Lindqvist Franklin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is written as the concluding part of the program Bachelor of Science in Building Engineering. The report details the climate impact of three different types of floor structures in the form of carbon dioxide. A concrete slab, a light weight floor structure and a timber floor cassette. LÄS MER

 4. 4. Model calibration of a wooden building block

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Ali Abdul Jabbar Karim; Johan Lessner; Mehrdad Moridnejad; [2013]
  Nyckelord :Wood; Dynamical behaviour; Finite element model; light weight assembly; Experimental modal analysis; Wooden;

  Sammanfattning : Constructing multi floor buildings by light weight material have increased recently. There are many advantages of using light weight material, such as wood, for the environment. However, one of the deficiencies of lightweight material is the acoustic performance. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse Mellan Lätt och Tung Stomme på ett Kontorshus

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Elnes Aljija; [2012]
  Nyckelord :Frame; Dimensioning; Concrete; Laminated wood; Technical properties; Stomme; Dimensionering; Betong; Limträ; Tekniska egenskaper;

  Sammanfattning : I början av varje nytt projekt stöter man på de olika alternativ av stomme- och bjälklagskonstruktioner som finns att välja mellan, och frågan blir ofta vilken alternativ som är optimal för den aktuella projekteten. Den optimala lösningen för varje projekt existerar inte, på grund av de olika faktorer och förutsättningar som styr projektet, till exempel: ekonomi, typ av byggnad, terrängtyp etc. LÄS MER