Sökning: "Light"

Visar resultat 1 - 5 av 7889 uppsatser innehållade ordet Light.

 1. 1. TIVOLI I DEN NYA STADEN - Folkliga kulturvärden i en förändrad stadsbild

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Carl Johannesson; Hanna Sjöman; [2021-05-03]
  Nyckelord :Traveling fair; City planning; Space; Tradition; Tivoli;

  Sammanfattning : This essay examines how ideas that guide current city planning affects traveling fairs and the so called tivoli tradition and its representatives in Sweden. The analysed material includes qualitative interviews with tivoli representatives and one person working with city planning. LÄS MER

 2. 2. DARK MOUNTAIN’S UNCIVILISED WRITING AND ROBINSON JEFFERS Shedding Light on the Dark Mountain through the Poetry of Robinson Jeffers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Adam Lundquist; [2021-04-21]
  Nyckelord :Uncivilised writing; ; The Dark Mountain Project;

  Sammanfattning : The Dark Mountain Project is a community of writers that seeks to create literature that reflects a poetic vision similar to the inhumanist perspective expressed in Robinson Jeffers’s poetry. The movement’s manifesto lists eight principles of Uncivilisation as a departure point for a style of writing they name Uncivilised writing. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmetoder för knuttimring förr och nu

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Gustaf Gustafsson; [2021-04-19]
  Nyckelord :log building; traditional woodcraft; working process; knuttimring; liggtimring; traditionellt trähantverk; arbetsprocess;

  Sammanfattning : In Sweden, the craft of log building has been practiced for more than a thousand years. Duringthe 19th century, log houses were still the most common type of house in the Swedishcountryside. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 5. 5. ARTivistic strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Annika Britt Lewis; [2021-04-01]
  Nyckelord :artivism; strategies; arenas; sites; performance; theatre; dance; art; activism; devising; contemporary; performance art; physical theatre; site specific; intervention; subversive; composition; methods; multidiciplinary; manuscript; omnipresence; hydra; multi-spacial; manifest; undercover; public space; tools; choreography; performance lecture; immersive; interactive;

  Sammanfattning : This is a reflection on contemporary performance work and it’s various strategies and methods in the interdisciplinary field of theatre, dance and performance art.Researching performative art in public space I’m posing the question; how can one develop new artistic strategies and arenas for dialog in and with our current society?By mapping my own practice and selected works, I emphasise the position of working outside of the theatre institutions and venues. LÄS MER