Sökning: "Lightning"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet Lightning.

 1. 1. När livet sätts inom parentes : En litteraturstudie om att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Aresköld; Anna Norberg; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; experience; hemodialysis; Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (uremi) är ett av världens största hälsoproblem. I Sverige tillkommer cirka 1100 personer varje år som är i behov njurtransplantation eller dialysbehandling. Vid kronisk njursvikt genomgår personen behandling tre till fyra gånger i veckan och är uppkopplad till en dialysmaskin i fyra till fem timmar per gång. LÄS MER

 2. 2. Trygga torg : En studie av torg ur ett trygghetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Jarlegård; Bastien Lacombe; [2019]
  Nyckelord :Civil engineering; urban planning; squares; perceived safety; public space; architecture; physical design; lightning; greenery; overview; visibility; maintenance;

  Sammanfattning : Trygghetsarbete ärnågot som både statliga myndigheter och kommuner intresserar sig för. Kommunernämner gärna i sina översiktsplaner att trygghetsfrämjande åtgärder ska vidtasoch att områden ska utvecklas med hänsyn till tryggheten. LÄS MER

 3. 3. Development of Spectroscopic Measurements for Raman and Thomson Scattering Diagnostics ——Applications in Combustion and Plasma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Miaoxin Gong; [2019]
  Nyckelord :Raman scattering; Raman spectroscopy; Thomson scattering; stray light suppression; periodic shadowing; high dynamic range imaging; digital micro-mirror device; DMD; laminar flames; combustion; gas discharge; plasma; laser diagnostics; spectrometer; improved spectroscopy; spectroscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work concerns methods for improved spectroscopy including stray-light suppression, dynamic range improvement and signal enhancement. These methods were applied in Raman and Thomson- scattering spectroscopy in combustion and plasma. LÄS MER

 4. 4. Demand-side flexibility in shopping centres - a case study on Väla shopping centre

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Iggström; [2019]
  Nyckelord :demand-side flexibility; shopping centre; load control; battery energy storage system; peak power reduction; frequency regulation. ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is heading towards an energy system with less nuclear power and more intermittent energy sources. Together with the coming electrification of the transport and industry sector, this challenges the future stability of the Swedish power system. LÄS MER

 5. 5. DMX-communication over Bluetooth low energy mesh network

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Thomas Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Bluetooth; BLE; mesh; Internet of Things; DMX;

  Sammanfattning : With the addition of mesh capability to Bluetooth low energy(BLE) in 2017 new possibilities open up for the Internet of Things applications of Bluetooth. With the rapidly increasing number of connected devices a few new standards are competing for being the standard protocol for low power mesh communication. LÄS MER