Sökning: "Lights"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet Lights.

 1. 1. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Arai; [2020]
  Nyckelord :påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. LÄS MER

 2. 2. The Importance of Colour Guided Navigation : A Qualitative Study on the Use of Colour as a Tool of Communication and Navigation in Video Games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :William Pellas; Sandra Thenstedt; [2020]
  Nyckelord :Colour coding; guidance; stimulated recall; video games; navigation; Färgkodning; vägledning; stimulated recall; videospel; navigering;

  Sammanfattning : Colour coding is seen in various forms throughout different types of media and in reallife. This study focuses on what effect colour coded visuals can have on a player in avideo game, using lights and environments deliberately coloured in a specific way togain the players attention. LÄS MER

 3. 3. Sleswig-Danmarks perla : En fallstudie om en svensk soldats minnen från dansk-tyska kriget 1864

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Winkler; [2020]
  Nyckelord :Bröder. Fosterland. Kärlek. Skandinavism. Nationalism.;

  Sammanfattning : Abstract: Schleswig the pearl of Denmark This essay analyzes the thoughts and  explores the experiences of a Swedish soldier during the Second Schleswig war and explores the views of Axel Edvard Wester a Swedish officer that was voluntarily recruited in the Danish army to fight against the Prussians and defend what he recognized as a part of Denmark, the region of Schleswig. His thoughts about the war and how he describes it will be a question to be answered as well as his motivation to participate in the war on Denmark’s side. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjlighet till underjordisk vattenrening : En förstudie av kväverening med flytande våtmarker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jenny Hjulfors; [2020]
  Nyckelord :Nitrogen removal; mine water; floating wetlands; Kväverening; gruvvatten; flytande våtmarker;

  Sammanfattning : Gruvföretaget LKAB driver en järnmalmsgruva i Kiruna och bryter idag malm mot huvudnivån på 1365 meters djup. På grund av djupet tränger stora mängder grundvatten in i gruvan och detta vatten måste pumpas bort för att produktionen ska kunna fortsätta. LÄS MER

 5. 5. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Hedvig Säll; [2020]
  Nyckelord :hydroponics; aeroponics; sweet basil; essential oils; vertical farming;

  Sammanfattning : Sweet basil of the variety Genovese Gigante is an economically important crop with common use in the gastronomic, medical and cosmetic fields, to name a few, due to the high content of essential oils (EO). Indoor cultivation is a viable alternative to grow sweet basil all-year-round, independent of the outdoor conditions. LÄS MER