Sökning: "Lijphart"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Lijphart.

 1. 1. POPULISTISKA RADIKALA HÖGERPARTIER I OLIKA KONSTITUTIONELLA KONTEXTER Mer eller mindre homogen partifamilj?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anique Zwart; [2019-02-28]
  Nyckelord :Populistiska radikala högerpartier - partifamiljer - konsensusdemokratier - homogenitet - Schweiz - Österrike - Nederländerna - Belgien - Norden;

  Sammanfattning : The populist radical right party family is a relatively new phenomenon in Europe and is often seen as more fragmented and less coherent than other more established party families in Europe. However, Jungar and Jupskås (2014) argue that the populist radical right parties in the Nordic countries of Norway, Sweden, Finland and Denmark are coherent enough to be one particular wellfunctioning party family. LÄS MER

 2. 2. Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Såma Salih; [2019]
  Nyckelord :Iraq; consociationalism; pluralistic; Lijphart; independence; KRG; sunni; shia; Irak; konsociationalism; pluralistisk; Lijphart; självständighet; KRG; sunni; shia;

  Sammanfattning : Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. LÄS MER

 3. 3. Icke-demokratiska attityder i homogena och maktdelande demokratier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Tajik; [2019]
  Nyckelord :Icke-demokratiska attityder; Andeweg; Lijphart; homogen; heterogen; fragmentering; fraktionalisering; maktdelning; konsensusdemokrati; majoritär demokrati; proportionella valsystem;

  Sammanfattning : Both consensus democracy and proportional electoral systems have been deemed to favor political participation over political competition. The aim of this paper is to test whether these power-sharing institutional arrangements correlate positively with non-democratic attitudes when the degree of ethnic and religious fragmentation is low. LÄS MER

 4. 4. Långfredagsavtalet och Nordirland : Konsensusdemokrati eller ej?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2018]
  Nyckelord :Nordirland; Långfredagsavtalet; Konsensusdemokrati; Lijphart;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if Northern Ireland and the Good Friday agreement are examples of Consociotional Democracy. According to the theory of Consociotional democracy it will create stability in divided societies. LÄS MER

 5. 5. Valsystem & Korruption

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Berntsson; Lukas Kimberg; [2018]
  Nyckelord :valsystem; korruption; korrelationsanalys; Rothsteins institutions teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida det finns en koppling mellan variablerna valsystem och korruption. Uppsatsens teoretiska del bygger på Bo Rothsteins teori om institutioner och deras påverkan på aktörers agerande. Teorin arbetades igenom så att den kunde appliceras på det resultat som uppsatsen fick från sin korrelationsanalys. LÄS MER