Sökning: "Lika möjligheter för samkönade par"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lika möjligheter för samkönade par.

 1. 1. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 2. 2. Homosexuell - med rätt till familjeliv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Ekström; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots omfattande ändringar i svensk lag kvarstår skillnader mellan samkönade och olikkönade par inom familjerättens område. De huvudfrågor som behandlas i denna uppsats rör äktenskap och barn. Inom detta ryms inte bara de rättigheter som senare lagändringar har givit utan även de möjligheter dessa har genererat i praktiken. LÄS MER