Sökning: "Lika vård för alla"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Lika vård för alla.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande vid endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Carlbaum; Fanny Svensson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; endometrios; kunskap; kvinnor; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder och kan skapa komplexa symtom samt stor livspåverkan. Därmed har sjuksköterskan en central roll i vårdmötet för att möjliggöra en trygg och god omvårdnad. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdens bemötande. LÄS MER

 2. 2. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder till patienter med obesitas : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anders Jilderin; Olivia Kjellholm Keding; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Attitudes of Healthcare Professionals; Obesity; Attityd; Attityder hos Hälso- och Sjukvårdspersonal; Fetma; Obesitas; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund   Obesitas beskrivs som onormal eller överdriven fettansamling, som kan påverka hälsan. Eftersom obesitas är ett växande problem runt om i världen så kommer hälso- och sjukvårdspersonal träffa på personer med obesitas allt mer. LÄS MER

 4. 4. Vårdmötet med den överviktiga patienten : En intervjustudie med utgångspunkt ur ambulanssjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Edberg Barkestedt; Idah Weijland; [2022]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; patient; övervikt; ambulanssjukvård; säkerhet; upplevelse; bemötande; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar för att erbjuda god hälsa och vård på lika villkor för alla patienter. Tidigare forskning visar att överviktiga patienter riskerar att få sämre vård än normalviktiga patienter och är ofta relaterat till dåligt anpassade hjälpmedel. LÄS MER

 5. 5. Närvarande moder/frånvarande fader : Konstruktionen av föräldraskap i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jessica Arvidsson; Hanna Lindström; [2022]
  Nyckelord :Parent ability; gender; substance misuse; The Care of Young Persons Special Provisions Act [LVU]; Föräldraförmåga; genus; beroendeproblematik; LVU;

  Sammanfattning : Jämställdhet innebär lika möjligheter och villkor för kvinnor och män i alla livets områden, däribland familj och barnuppfostran. Tidigare studier visar att det finns en skillnad i vilken ansvar som åläggs mödrar och fäder i barnomsorgen. LÄS MER