Sökning: "Likabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet Likabehandling.

 1. 1. ”Vi alla är ju olika men vi är alla ändå lika. Alltså det är ju jätteviktigt.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adrienne Baker; Anna Henry; [2024-02-26]
  Nyckelord :Likabehandling; Normer; Normkritik; Makt; Förskola; Förskollärare; Intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet som framförs i denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur förskollärare beskriver att de omvandlar likabehandlingsplanen till ett praktiskt likabehandlingsarbete. Studien undersöker också vilka möjligheter och hinder som påverkar förskollärarnas likabehandlingsarbete och hur barnens görs delaktiga. LÄS MER

 2. 2. En komparativ studie avseende likabehandling av aktier med olika röstvärden - Likabehandling till varje pris?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alva Kåresen; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how Sweden's takeover regulation ensures equal treatment for shareholders with diverse voting rights, in comparison to the approaches that have been adopted in the US, Canada, and the United Kingdom. Thereby, the Swedish regulation is contrasted with the regulations of other countries, allowing us to critically analyze Swedish takeover regulation in a comparative manner. LÄS MER

 3. 3. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 4. 4. Den bolagsrättsliga likhetsprincipen och kravet på likabehandling av aktieägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Alice Khilenko Sivertsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Likabehandling inom aktiebolagsrätten : Särskilt om relationen mellan likhetsprincipen och de aktiebolagsrättsliga generalklausulerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Viktoria Nordqvist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER