Sökning: "Likabehandlingsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Likabehandlingsprincipen.

 1. 1. Att styra eller inte styra leverantörers anbudspriser : en analys av hur upphandlande myndigheter får styra leverantörers anbudspriser och om styrning av anbudspriser bör tillåtas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; obligatoriskt krav; utvärderingsmodell; golvpris; HFD 2018 ref. 50; takpris; HFD 2020 ref. 24; fast pris; priskonkurrens; osund konkurrens; osund strategisk anbudsgivning; styra anbudspriser;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling har stor betydelse i Sverige och inom området är det viktigt med priskonkurrens både för upphandlande myndigheter och leverantörer. Priskonkurrens medför att myndigheter sparar skattemedel och leverantörer ges möjlighet att konkurrera om kontrakt. LÄS MER

 2. 2. Jäv utan konsekvenser? : - En komparativrättslig studie mellan svensk och finsk jävsreglering vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Rakhimova; Kettlin Jöesaar; [2020]
  Nyckelord :contracting authorities; public purchasing process; tender; contract; the principle of equality; conflict of interest; public procurement; principles of non-discrimination; transparency; principle of equal treatment; Upphandlande myndighet; offentlig upphandling; anbud; kontrakt; avtal; likabehandlingsprincipen; intressekonflikt; jäv; principen om icke-diskriminering; öppenhet;

  Sammanfattning : The study is mainly to reflect on how the two members of the European Union, Sweden and Finland has chosen to implement the directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union. To limit the study the focus has been to investigate the width of ‘conflict of interest’ as well as the width of ‘contracting authorities’. LÄS MER

 3. 3. Handläggarrollen i digitaliseringen : Om handläggarrollen i skuggan av Trelleborgsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Mikael Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract A number of municipalities in Sweden have begun digitization processes with the stated aim of simplifying the application procedure regarding social initiatives for citizens. In this way of working, a view of the citizens as competent and mostly able to work is a part. Another is less control and more trust in the applicants' tasks. LÄS MER

 4. 4. Könskvotering till bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Könskvotering till bolagsstyrelser är ett ständigt aktuellt ämne som diskuteras flitigt i media. Efter två svenska lagförslag på området som dragits tillbaka på grund av politiska motsättningar är frågan om lagregleringens vara eller inte vara fortfarande aktuell. LÄS MER

 5. 5. Lagföring utan domstolsprövning - En granskning av strafföreläggandet ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Holm; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Strafföreläggande; Strafförelägganden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1926 a commission report about a new code of judicial procedure was completed. The commission suggested the introduction of a summary procedure for misconducts that did not need to be resolved by the court. The main reason for this procedure was that it would unburden the courts from a heavy workload. LÄS MER