Sökning: "Likformighetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Likformighetsprincipen.

 1. 1. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av Bitcoin i ljuset av likformighetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Bitcoin; Likformighet; Likformighetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines how financial products are classified within the capital gains bracket and which tax differences follow from such classification. Based on practice and the methodology of the Income tax act, the paper describes how a divestment of the cryptocurrency Bitcoin should be classified and taxed. LÄS MER

 3. 3. Vad är skillnaden mellan komplementbyggnad och småhus?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Wictorsson; [2018]
  Nyckelord :Fastighetstaxering; komplementbyggnad; småhus;

  Sammanfattning : Sammanfattning 2008 kom en lagändring där det framgår att det nu finns ett tak på hur högt belopp som fastighetsavgiften ska beräknas på. Denna lagändring blev ett avsteg från likformighetsprincipen med avseende på att beskattningen är ojämn då vissa får betala ett fast belopp i fastighetsavgift medans andra får betala ett progressivt belopp beroende på deras taxeringsvärde om de inte når upp till takbeloppet. LÄS MER

 4. 4. Generationsskiften i fåmansföretag - Likformigt med ett högre beskattningsutfall än vid en extern försäljning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Melander; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; 3:12-reglerna; generationsskifte; trädabolag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fåmansföretagarreglerna syftar till att förhindra att högbeskattad förvärvsinkomst omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst. Inkomst som inte ryms inom årets gränsbelopp ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst. LÄS MER

 5. 5. Analys av Lagrådsremiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag” -­ Med särskild inriktning på skattesystemets effekt på entreprenörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Rainea; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; 3:12; förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 13 mars 2014 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Genom ett tilläggsdirektiv kom utredningen även att se över de särskilda skattereglerna för delägare i fåmansföretag. LÄS MER