Sökning: "Likhet inför lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Likhet inför lagen.

 1. 1. RÄTTSHJÄLP ENLIGT RÄTTSHJÄLPSLAGEN : Det yttersta skyddsnätet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Rättshjälp; inkomstgräns; principen om allas likhet inför lagen; skyddslagstiftning; det yttersta skyddsnätet; rättshjälpslagen; rättshjälpsavgift;

  Sammanfattning : Anyone can end up in a legal dispute. Costs often arise in connection with a legal dispute. The main rule under current legislation is that it is primarily private legal insurance that covers the costs. Alternatively, legal assistance may be required from the state. LÄS MER

 2. 2. Likhet inför lagen? En analys av domslut rörande dödligt våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Nylander; [2020]
  Nyckelord :Dödligt våld i nära relationer; Kön; Likhet inför lagen; Objektivitet; Påföljd; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether or not the Swedish judicial system lives up to the principle of objectivity and equal treatment as stated in the Swedish constitution. The last several years there has been various public state investigations that has shed light on discrimination based on gender within the judicial system. LÄS MER

 3. 3. Fri bevisprövning i teori och praktik : en studie av betydelsen av brottstyp och domarens kön i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Bevisprövning; Bevisprövning; Objektivitet; Likhet inför lagen; Fällandefrekvens; Juridik; Processrätt; Bevisrätt; Fri bevisprövning; Fri bevisvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Könen, beteendet och likhet inför lagen – En undersökning om tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur ett likabehandlingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovis Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kön och könsskillnader har kanske aldrig varit så omdebatterade som nu. Det finns dock ett ställe där könet inte ska få spela någon roll. Vid rättstillämpningen i våra domstolar. Där gäller istället principen om allas likhet inför lagen. LÄS MER

 5. 5. Ett sätt att tänka om demokrati : Spänningsförhållandet mellan demokratisk socialisation och kritiskt tänkande i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; demokrati; läroböcker; Mouffe; diskursanalys; diskursteori; agonism;

  Sammanfattning : Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och medborgarskap. LÄS MER