Sökning: "Likheter mellan Danmark och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Likheter mellan Danmark och sverige.

 1. 1. Återkallande av medborgarskap - En jämförande studie av Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Magnusson Folkesson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; statsrätt; medborgarskap; återkallande av medborgarskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This comparative essay examines the similarities and differences between the Swedish and the Danish citizenships laws, and how the Danish citizenship revoke system would fit into Swedish legislation, considering the historical development of the citizenship in both countries. The Swedish regulation of citizenship is historically characterized by liberalization, while the Danish is characterized by restrictiveness. LÄS MER

 2. 2. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 3. 3. How the Nordic countries approach CSR and MSI : A study of firms’ CSR actions. The Nordic model.

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elisabeth Axelson; [2018]
  Nyckelord :corporate social responsibility; sustainable development; Nordic model; institutions; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.; CSR; företags samhällsansvar; hållbar utveckling; nordisk modell; institutioner; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for the private sector to include corporate social responsibility in their business and everyday work. This thesis has studied the corporate responsibility of firms in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden), compared with firms in 18 other OECD countries. LÄS MER

 4. 4. #Danmarktoo? : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om Metoo i Danmark och Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erik Windolf; Nønne Schjærff Engelbrecht; [2018]
  Nyckelord :Danmark; Jämställdhet; Metoo; Namnpublicering; Nyhetsvärdering; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur de danska tidningarna Jyllands-Posten och Politiken samt de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har rapporterat om Metoo. Den undersökta perioden är mellan 15 oktober och 31 december 2017. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadrättsliga felpåföljder och följdskador i ett nordiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ian Karlemark; [2018]
  Nyckelord :entreprenadrätt; avtalsrätt; civilrätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; försäkringsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att behandla entreprenadrättsliga felpåföljder i vanligen använda standardavtal för byggbranschen i Sverige, Danmark och Norge. Vidare syftar uppsatsen till att utreda rättsföljderna för följdskador i respektive standardavtal och hur de olika standardavtalens riskfördelning är utformad. LÄS MER