Sökning: "Likriktat"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Likriktat.

 1. 1. Alla tiders perenner! : jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 19101930 och 1950-1970

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jacobsson Ringkvist Catharina; [2018]
  Nyckelord :perenner; plantskola; Göteborgs Trädgårdsförening; Stensborgs Trädskolor; Vassbo Trädskolor;

  Sammanfattning : Kan priskuranter ge information om huruvida utbudet av perenner har ökat eller minskat från perioden 1910-1930 och 1950-1970? Syftet med denna undersökning var att jämföra utbudet av tolv perenner i svenska plantskolor i början och under andra halvan av 1900-talet. Resultatet visade att det inte finns något generellt självklart svar på om antalet undersökta perenner ökade eller minskade från den ena till den andra tidsperioden. LÄS MER

 2. 2. Byggemenskap som väg till god bostadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Hultberg; [2014]
  Nyckelord :byggemenskap; Baugemeinschaft; bostadsmiljö; brukarmedverkan; kooperativt bostadsbyggande; identifikation;

  Sammanfattning : Dagens bostadsbyggande tenderar att bli alltmer likriktat och boendealternativen därför inte tillräckligt varierade. Samtidigt individualiseras samhället; tjänster och varor förväntas vara anpassade för att svara optimalt mot individens krav. Även den egna bostaden innefattas av detta. LÄS MER

 3. 3. Tenant mix and image in Stockholmneighborhood malls.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eloise Gartnell; Rebecca Wengemo; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholms innerstad är tydligt uppdelad i sina olika stadsdelar. Stadsdelarna skiljer sig imånga avseenden gällande befolkning, image och i den allmänna uppfattningen hosstockholmsbor. LÄS MER

 4. 4. Nyproduktionen av svenska bostäder - enformig och upplevelsefattig?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Clara Bredberg; Josephine Karlström; [2014]
  Nyckelord :Nyproduktion; Byggföretag; Bostadsrätter; Lägenheter; Flerfamiljshus; Likriktat; Upplevelsevärden; Upplevelsefattigt; Kvalitéer; Bostäder; God Bostad; Prefab; Detaljer; Funktionalitet; Material;

  Sammanfattning : Nyproducerade bostäder upplevs ofta som väldigt lika. Öppen planlösning, trestavigt ekparkettgolv och vitmålade väggar beskriver idag en typisk nyproduktion. Idag ligger fokus på att skapa funktionella, yteffektiva bostäder och kostnadseffektivitet eftersträvas. Prefabricerade standardlösningar bidrar till en förkortad byggtid. LÄS MER

 5. 5. Varför köper ideella organisationer konsulttjänster? Modernitet, legitimitet och professionalisering inom ideell sektor.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Kärre; [2013]
  Nyckelord :modernitet; folkrörelse; ideell sektor; ideella organisationer; legitimitet; professionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ideell sektor uppfattas genomgå en kris i form av bl.a. medlemsförluster. Folkrörelserna har utvecklats i takt med modernitetens institutioner och offentlig sektor men kontakterna med näringslivet har ökat de senaste åren. LÄS MER