Sökning: "Likvärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 549 uppsatser innehållade ordet Likvärdighet.

 1. 1. Valfrihet och jämlikhet i socialdemokratisk skolpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Lindgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom välfärdsforskning har en inneboende spänning identifierats mellan valfrihet och jämlikhet som bör uppmärksammas politiskt. Socialdemokraternas syn på valfrihet och jämlikhet i skolan är dock oklar, både under 1990-talet och idag. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 3. 3. Skolan och civilsamhället. Ökad likvärdighet på (o)lika villkor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Baude; [2022-01-19]
  Nyckelord :school-community partnership; governmentality; exclusion; participation; dialogue; innovation;

  Sammanfattning : This thesis examines school-community partnerships in Gothenburg's primary schools. The overall aim is to analyse how schools in socially disadvantaged areas work with partnerships as the consequence of students´ low school results and social exclusion. LÄS MER

 4. 4. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om sambedömning av nationella prov i svenska i årskurs 9 : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Emma Boxner; [2022]
  Nyckelord :sambedömning; bedömning; likvärdighet; nationella prov; svenska;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ sådan som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 10 lärare som alla är behöriga i svenskämnet och som undervisar i ämnet och som även har bedömt minst en omgång av nationella prov i svenska medverkar. Resultatet har analyserats med hjälp av policyperspektivet. LÄS MER