Sökning: "Likviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Likviditet.

 1. 1. Redovisningskvalité & Informationsasymmetri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Chiara Prior; [2020-07-09]
  Nyckelord :Redovisningskvalité; Informationsasymmetri; Resultatmanipulering; Kris; Periodiseringar; Likviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Finansiella rapporter bedöms hålla hög kvalité då de återger ekonomiskahändelser på ett rättvisande sätt. Samtidigt anses det ibland finnas incitament för rapporterande företag attsänka kvalitén på sina finansiella rapporter. LÄS MER

 2. 2. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 3. 3. Diversification Attributes of Dutch REITs During Recessions:Return, Standard Deviation and Liquidity Characteristics

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tom Bergstrom; Patrik Carlsson; [2020]
  Nyckelord :REITs; Netherlands; Real Estate; Mixed-Asset Portfolio; Liquidity; Performance; Diversification; REITs; Nederländerna; Fastigheter; Investeringsportfölj; Likviditet; Diversifikation;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to determine the performance of Dutch REITs and liquidity aspects during recessions and economic upswings as well as correlation with other asset classes to gain further knowledge in the field ofreal estate investment and asset performance during certain time periods. This is achieved through a quantitative analysis of historical daily returns, standard deviation and transaction volume of shares regarding REITs and other assets that usually pertain to an investor’s portfolio. LÄS MER

 4. 4. Valutasäkring med derivat - en fråga om behov och vana? - En kvantitativ studie om benägenheten att valutasäkra genom derivat och om variabler som kan påverka denna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Apelqvist; Sofia Chen; Guzelle Karayeva; [2020]
  Nyckelord :valutarisk; valutaexponering; valutasäkring; valutaderivat; logistisk regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att, för de noterade svenska icke-finansiella företagen på Stockholmsbörsen år 2018, uppdatera informationen gällande valutariskhantering och analysera vilka variabler som kan påverka valet att valutasäkra med hjälp av valutaderivat. Litteraturgenomgång: Litteraturgenomgången är uppdelad i två delar. LÄS MER

 5. 5. Gröna obligationer - ett lönsamt investeringsalternativ? : En studie på den svenska försäkringsmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Christopher Sundqvist Qureshi; Samuel Staf; [2020]
  Nyckelord :Gröna obligationer; lönsamhet; försäkringsbolag; CSR; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kravet på hållbarhet är idag stort och finansmarknaden behöver bemöta problemen likväl som andra marknader med ett minskat klimatavtryck. När kunder har högre förväntningar och medvetenheten ökar i samhället krävs det att nya innovativa sätt att investera skapas inom finansvärldenför att lägga grunden för framtiden. LÄS MER