Sökning: "Lilian Nygren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lilian Nygren.

 1. 1. "Modersmålet ligger till grund för inlärning av andraspråket" En jämförande studie av sfi-­undervisning med och utan modersmålsstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Annette Skoglund; [2012-10-11]
  Nyckelord :modersmålsbaserad undervisning; alfabetiseringsundervisning; vuxna illitterata andraspråksinlärare;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Lilian Nygren-­Junkin.... LÄS MER

 2. 2. Dator och Internet som mervärde för klassrumsundervisningen i SVA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristina Milotic; [2012-07-09]
  Nyckelord :IKT; andraspråk; lärande;

  Sammanfattning : VT 2012, SSA 133Handledare: Lilian Nygren-Junkin.... LÄS MER

 3. 3. Mottagande av sent anlända elever En jämförelse mellan två grundskolors utbildning för sent anlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Katarina Sundström Rask; [2011-10-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk SSA133NVt 2011Handledare: Lilian Nygren Junkin.... LÄS MER