Sökning: "Liliana Santeliz Rivas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liliana Santeliz Rivas.

  1. 1. Kan omvårdnadshandlingar orsaka EEG-förändringar hos neurokirurgiska intensivvårdspatienter? : En observationsstudie

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Liliana Santeliz Rivas; Emma Widnersson; [2017]
    Nyckelord :Nursing; intensive care; neuro surgical; EEG; Omvårdnad; Intensivvård; Neurokirurgi; EEG;

    Sammanfattning : ABSTRACT Background: An acquired brain injury can be classified as either a primary brain injury or a secondary brain injury. A secondary brain injury can also be caused by secondary clinical insults, such as epileptic seizures. LÄS MER