Sökning: "Liliana Wällstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liliana Wällstedt.

  1. 1. Adults´ Learning

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Liliana Wällstedt; [2017]
    Nyckelord :adult learner; andragogy; experience; motivation; teaching;

    Sammanfattning : Adults are constituting an ever increasing, often integral part, of todays’ learners, from elementary level to higher education. Their life situations are different from the traditional learners’ in many ways. LÄS MER