Sökning: "Lillian Stockholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lillian Stockholm.

  1. 1. Creativity and gardening : a case study from Bandhagen in Stockholm

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Mats Grönvik; [2005]
    Nyckelord :kreativitet; trädgårdsodling; boende; människa; empiriska studier; intevjuer;

    Sammanfattning : Sommaren 2004 var jag på besök i Bandhagen i Stockholm. Mellan hyreshusen fann jag två fantastiska trädgårdar som uppstått på eget initiativ från några boende. Efter att min första fascination över att hitta något så oväntat och i denna förstadsmiljö lagt sig, blev jag nyfiken på hur en sådan vacker trädgård kommit till. LÄS MER