Sökning: "Lilly Djurberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lilly Djurberg.

  1. 1. Snälla, lämna mig ifred! : Kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer - en kvalitativ litteraturöversikt

    M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Lilly Djurberg; Victoria Forsgren; [2023]
    Nyckelord :Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad omvårdnad; Våld i nära relationer.;

    Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av kvinnorna i världen utsätts för våld i nära relation under sin livstid vilket bidrar till att våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem. Kvinnorna utsätts både fysiskt och psykiskt vilket påverkar deras hälsa negativt. LÄS MER