Sökning: "Liminal community"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Liminal community.

 1. 1. Gemenskapen. Försoningsstrid i Borås frikyrka under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Yrlid; [2021-10-13]
  Nyckelord :Immanuelskyrkan; Borås; Gemenskapen; community; Mission Covenent church of Sweden; Victor Turner; Liminal community; revitalization movement; charismatic movement;

  Sammanfattning : This master is about a conflict that took place in the Mission Covenant Church of Sweden during the nineteen-seventies. In a church known as “Immanuelskyrkan”, located in the city of Borås, west of Sweden. The title in Swedish goes by the word “försoningsstrid” (battle of reconciliation), that word has a double meaning. LÄS MER

 2. 2. Live action role play (larp) in a context of conflict: An ethnographic study of larp in Ramallah

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tindra Englund; [2014]
  Nyckelord :larp; conflict transformation; lederach; peacebuilding; art; Ramallah; Palestine; Youth; ethnographic;

  Sammanfattning : This study contributes to the specific segment of the research field of peace and conflict studies (PACS) pertaining to the use of art as a tool for conflict transformation towards a positive peace. It is original for its choice of subject - live action role play (larp) as a potential tool for conflict transformation. LÄS MER

 3. 3. Liminal Communitas: a case study of Somali refugee women in Kenya

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jennie Andersson; [2013]
  Nyckelord :Liminality; refugees; migration theory; development; transnationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates the applicability of the concept of liminality in migration and refugee research, particularly on the empirical example of a community of Somali refugee women in an urban outskirt in Kenya. Originally an anthropological concept, “liminality” refers to an in-between period of uncertainty, a transitional phase in which people are equal and a sense of community trumps differences. LÄS MER

 4. 4. State of Existence A Minor Field Study on Liminality and Enforcement of Existence in Jordan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kristina Carlsson; Fredrik Christensson; [2012]
  Nyckelord :Intellectual Disability; Social Work; Strategies; Jordan; Community Based Rehabilitation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study comprises a three month fieldwork and 25 interviews conducted in Jordan on community based rehabilitation of persons with intellectual disability. The analytic procedure was conducted in an explicit and systematic manner much inspired by Grounded Theory. LÄS MER

 5. 5. Förskoleklass - en klass för sig? Pedagogers uppfattning om förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Maria Plato; [2010]
  Nyckelord :Förskoleklass; Sexåringar;

  Sammanfattning : Att förbereda barnen inför sin fortsatta skolgång är en av grunderna i det pedagogiska yrket redan från förskolan. Förskoleklassen har gemensam läroplan med grundskolan men ska arbeta utifrån förskolans pedagogiska arbetssätt. LÄS MER