Sökning: "Limning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Limning.

 1. 1. Modulär infästning av ubåtsutrustning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :William Erim; [2021]
  Nyckelord :produktutveckling; formavvikelser; ubåtsutrustning; infästning; svetsning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna exjobbsrapport beskriver en studie av alternativa lösningar i konstruktionsprinciper gällande infästning av ubåtsutrustning på mekanisk struktur. Den är gjord i samarbete med SAAB Kockums AB. LÄS MER

 2. 2. Pappersarbete. : En undersökning av sinnliga erfarenheter i en hantverksmässig lärprocess.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Åsa Boström; [2020]
  Nyckelord :papper; bokbinderi; lärprocesser; processens dialog; transaktanter;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka papper som hantverksmaterial och de sinnliga erfarenheter som framträder i mötet med papper specifikt genom bokbinderi. Jag har sökt svaren på tre frågor som formulerats:Vilka moment är de mest grundläggande i arbete med papper?Vilka sinnliga erfarenheter framträder i den hantverksmässiga lärprocessen av att binda böcker?Hur kan processen att binda böcker beskrivas i termer av lärande?I undersökningen framstod fem moment som grundläggande i arbete med papper. LÄS MER

 3. 3. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER

 4. 4. Numerical Assessment of Defects Effect on Boltless Composites Longitudinal Joints

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Mara Santaniello; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis focuses on the numerical assessment of defects effect on potential boltless design for fuselage panels longitudinal joints, typically identified as High Load Transfer (HLT) configuration. Nowadays, the state-of-art joining technique for primary aircraft composite structures, such as fuselage barrels, is still mechanical fastening. LÄS MER

 5. 5. Skaft i Skolan : En studie om tånge som förutsättning för sammanfogningsteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Vera Lovisa Bäckman; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Slöjdprocess; Kreativitet; Skaftning; Tånge; Kniv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sammanfogningsmöjligheterna mellan skaft och redskap med tånge som förutsättning. Följande frågor ställs i rapporten: Hur kan skaft och redskap sammanfogas med hjälp av tånge?  Hur kan man förstå de praktiska dilemman och möjligheter som uppstår när man ska sammanfoga ett skaft och en tånge? För att svara på frågorna tillverkade jag fyra skaft efter skriftliga instruktioner, och applicerade sedan de kunskaper jag förvärvat i tillverkandet av ytterligare åtta skaft. LÄS MER