Sökning: "Limträ"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Limträ.

 1. 1. Jämförelse av olika fuktmodeller för dimensionering av KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :CLT; moisture; Eurocode 5; weather protection; service classes; load-duration classes; design; KL-trä; fukt; Eurokod 5; klimatklass; lastvarighetsklass; väderskydd; dimensionering;

  Sammanfattning : Byggnader konstruerade av KL-trä har blivit allt vanligare i Sverige och i resten av världen de senaste 20 åren. Trä är en förnyelsebar resurs och materialet tillåter varierad arkitektur. Eftersom trä är ett hygroskopiskt material finns det risker med att utsätta konstruktionen för nederbörd. LÄS MER

 2. 2. Olyckslaster för loftgångspelare enligt EKS 11 och Eurokod

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Brand; Påkörning; Olyckslast; Arbetsgång;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är att EKS 11 och Eurokod ger möjlighet till egen tolkning vid dimensionering av olyckslaster. Dimensioneringen varierar därmed med den aktuella konstruktörens tolkning. Detta kan medföra en överdimensionering som är ekonomiskt och miljömässigt onödig. LÄS MER

 3. 3. Load Bearing Structural Elements of Glulam in Marine Environment : A literature and case study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abrahamsson Karin; [2020]
  Nyckelord :Glulam; marine environment; Limträ; marin miljö;

  Sammanfattning : This thesis discusses the possibilities of using glued laminated timber as load bearing structural elements in structures in close vicinity of saltwater. Glued laminated timber, also referred to as glulam, is a refined timber product constructed of timber lamellae that are glued together. LÄS MER

 4. 4. Centrumavståndets betydelse för materialförbrukning : Dimensionering av mellanbjälklag i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Centrumavstånd; trä;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett begrepp som de flesta förstår innebörden av. Jordens medeltemperatur har under de senaste åren ständigt ökat på grund av stora utsläpp av växthusgaser. Vi behöver ändra vårt sätt att leva för att kunna kontrollera detta. Från FN:s globala mål i ”Agenda 2030” finns mål om att halvera utsläppen. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning och dimensionering av metallfria knutpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Mohammed Al-saadi; Marwa Abdulnasir Hilal Hilal; [2020]
  Nyckelord :Timber engineering; multi-storey; timber architecture; glulam; non-metallic wood connections; mortise and tenon joint; wood joints; Träbyggande; flervåningsbyggnader; metallfria knutpunkter; knutpunkt; förband; limträ; design; träarkitektur;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge of non-metallic connections in order to develop and change the Swedish wood architecture as well as wood structures. The main question being "Are metal-free connections suitable for contemporary timber buildings?". LÄS MER