Sökning: "Lina Åhlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Åhlund.

 1. 1. Att vårdas på sjukhus i livets slutskede : Vuxna patienters erfarenheter - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Mirzai Kordmahlaeh; Lina Åhlund; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; litteraturstudie; livets slutskede; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett stort behov av palliativ vård i världen, men endast ett fåtal erhåller det. Flertalet av personerna som erhåller vård vid livets slut vårdas på allmänna avdelningar och får inte specifik palliativ vård vilket kräver mer kunskap om patientens olika behov för att kunna bidra till en värdig vård i livets slutskede. LÄS MER

 2. 2. När barn far illa - faktorer som påverkar sjuksköterskor i beslutet att göra orosanmälan : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Isaksson; Lina Åhlund; [2019]
  Nyckelord :Barnmisshandel; orosanmälan; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som enligt lag har skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa, trots detta görs inte alltid orosanmälan. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskor i deras beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER