Sökning: "Lina Abusagr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Abusagr.

 1. 1. Asylsökande barns rättigheter inom offentlig rätt : En kritisk analys om barnets rätt i migrationsfrågor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Abusagr; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Year 2015, Sweden received approximately 163 000 refugees, whom almost half of were children. To combat these, according to the Swedish state overwhelming numbers, a temporary law was put in place in 2016. The law came to be extended and valid until 19th July 2021. This was a hard hit primarily towards children. LÄS MER

 2. 2. Invandrarnas Sverige : Fyra bilder av integration i Sverige

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lina Nilsson; Getoar Abrashi; Sophia Abusagr; Åsa Sköldestig; [2006]
  Nyckelord :etnicitet; invandrare; integration;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där integration har blivit en allt viktigare fråga. Då en stor del av Sveriges befolkning har annan etnisk bakgrund än svensk blir det viktigare att mötas och respektera varandra. Detta är i stort vad integration går ut på och något som det arbetas med dagligen. LÄS MER