Sökning: "Lina Arturson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Arturson.

  1. 1. "För det är inga stenar vi håller på med” : En intervjustudie om behandlingsalliansens roll och hur behandlare arbetar med behandlingsalliansen i mötet med barn.

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Lina Arturson; Nathalie Vrede; [2018]
    Nyckelord :Treatment alliance; children; maintaining treatment alliance; professionals’ perspective; Child and Adolescent Psychiatry; Behandlingsallians; barn; upprätthålla behandlingsallians; behandlares perspektiv; Barn- och ungdomspsykiatrin;

    Sammanfattning : The treatment alliance has been described in the field of research to play an important role in the recovery of patients in psychiatric care. However there has been relatively little research concerning the treatment alliance specifically with children. LÄS MER