Sökning: "Lina Besseberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Besseberg.

  1. 1. Missbrukande kvinnor - inga idealiska våldsoffer? : En kvalitativ studie om socialarbetares arbete med dubbel utsatthet och utsatta kvinnors egna upplevelser

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Helén Moberg; Lina Besseberg; [2016]
    Nyckelord :violence; addiction; women; support; help; authorities; våld; missbruk; kvinnor; stöd; hjälp; myndigheter;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån socialarbetares och kvinnors perspektiv belysa socialtjänstens arbete med hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor med missbruk. I uppsatsen har en kvalitativ metod använts för att genomföra fem intervjuer. LÄS MER