Sökning: "Lina Blomberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Blomberg.

 1. 1. Bemötande av regnbågsföräldrar : Erfarenheter från specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Blomberg; Cecilia Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :sexuella och könsminoriteter; kommunikation; attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att regnbågsfamiljer ibland upplever sig bemötta med heteronormativa värderingar inom barn- och mödrahälsovården. Antaganden görs att föräldrapar ska vara olikkönade istället för samkönade. Transföräldrar upplever att de behövt utbilda vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jeffrey Wall; Lina Blomberg; [2011]
  Nyckelord :ambulance; lay public; expectations; responsibility; competence; ambulanssjukvård; allmänheten; förväntningar; ansvar; kompetens;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården har på kort tid utvecklats från att vara en transportorganisation till en avancerad del av sjukvården. Utvecklingen av ambulanssjukvården innefattar den medicintekniska utrustningen, behandling, omvårdnad och personalens kompetens. Samtidigt har antalet utförda ambulansuppdrag ökat det senaste årtiondet. LÄS MER