Sökning: "Lina Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lina Blomqvist.

 1. 1. BARN HAR ALLTID RÄTT(IGHETER). En studie om hur bedömningar av barns mognad påverkar barns delaktighet i Socialtjänstens utredande arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Hancock; Lina Blomqvist; [2019-07-08]
  Nyckelord :barn; rättigheter; delaktighet; mognad; socialsekreterare; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken roll bedömningar av barns mognad spelar isocialsekreterares arbete i samband med utredningar av barns behov. För att besvarastudiens syfte formulerades tre frågeställningar. Den första handlade omsocialsekreterares uppfattning om vad bedömningar av mognad kan innebära iutredningar av barns behov. LÄS MER

 2. 2. Att sjunga med barn : Tar pedagoger i förskolan hänsyn till barns röstomfång?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :barnsång; förskollärare; sångteknik; röstutveckling; musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor kunskap förskollärare har om barns röster och huruvida de i praktiken tar hänsyn till barns fysiska begränsningar när det gäller röstomfång vid sångstunder i förskolan. Undersökningen genomfördes på tre olika förskoleavdelningar där tre pedagoger observerades med ljudupptagning när de hade sångsamling med en barngrupp. LÄS MER

 3. 3. Vocabulary learning and homework in the upper elementary EFL classroom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lina Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :homework; EFL; vocabulary learning; elementary school; wordlist homework.;

  Sammanfattning : Vocabulary homework is a common feature in the English subject in Sweden. Often the pupils are given a list of words they are to memorize for a pending test. LÄS MER

 4. 4. Läxor i engelskundervisningen : En studie om hur lärare ser på engelskläxor och ordinlärning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lina Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :engelskundervisning; läxor; glosläxor; mellanstadiet; ordinlärning; EFL; läxforskning;

  Sammanfattning : Läxor är en omdiskuterad fråga i den svenska skoldebatten med många argument både för och emot och för att kunna ta ställning i frågan är det viktigt att det finns tillgänglig kunskap om läxans för- och nackdelar. Detta en empirisk studie om lärares inställning till läxor och ordinlärning i engelskundervisning i grundskolans årskurs 4-6. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Nynäshamns sjukhus

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Einar Arméen; Jessica Blomqvist; Robin Emanuelsson; Lina Lejonklou; [2012]
  Nyckelord :brandscenario; brandskydd; brandteknisk riskvärdering; CFD; DETACT‐T2; FDS; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Nynäshamn; osäkerhetsanalys; personsäkerhet; riskanalys; riskidentifiering; simulering; Simulex; sjukhus; skola; systematiskt brandskydd; utrymning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following report contains a fire safety evaluation of the Nynäshamn hospital in Nynäshamn, Sweden. The report is a part of the course Fire Safety Evaluation, a course in the Fire Protection Engineering Program at Lund University, Faculty of Engineering, Lund, Sweden. LÄS MER