Sökning: "Lina Bolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Bolin.

  1. 1. Att leva med övervikt och fetma: Barns perspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lina Bolin; Caroline Persson; [2019-08-16]
    Nyckelord :barn; övervikt; fetma; upplevelse; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn betraktas som ett ständigt växande folkhälsoproblem i dagens samhälle. Tillståndet påverkar både hälsa och utveckling, vilket bidrar till ökad risk för en rad sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. LÄS MER