Sökning: "Lina Carlsiö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Carlsiö.

  1. 1. Konstruktionen av ett problem - En diskursiv analys kring legaliseringsdebatten av cannabis

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Lina Carlsiö; Niklas Skoogh; [2013]
    Nyckelord :Bacchi; discourse analysis; cannabis; legalization; media; diskursanalys; legalisering; governmentality; socialkonstruktivism; Social Sciences; Languages and Literatures; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Author: Lina Carlsiö & Niklas Skoogh Title: Konstruktionen av ett problem – En diskursiv analys kring legaliseringsdebatten av cannabis. Supervisor: Malinda Andersson Assessor: Roberto Scaramuzzino In the fall of 2012 and spring of 2013 there was a debate about a proposition made by the major of Copenhagen, Frank Jensen, about a legalization of cannabis. LÄS MER