Sökning: "Lina Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Lina Carlsson.

 1. 1. Krishantering under coronapandemin - En kvalitativ studie om hur fyra företag agerar och styr sin verksamhet under en pågående kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Carlsson; Anna Watsfeldt; [2020-07-08]
  Nyckelord :Verksamhetsåtgärder; krishantering; coronakrisen; osäkerhet; krisberedskap;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den pågående coronakrisen har haft stor inverkan på samhället och företagen. Förutom påverkan på människors hälsa har den medfört att företag hamnat i en problematisk situation av intäktsförluster, minskad efterfrågan och där de inte längre kan genomföra normal affärsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård i hemmet – anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina-Li Carlsson; Emma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :anhörigvårdare; KASAM; litteraturöversikt; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges när bot inte längre är möjligt och fokus går ut på att lindra symtom och lidande för att göra den sista tiden i livet så värdig som möjligt. Sjuksköterskan med sin profession står i fokus av vården i nära relation till familjen för att tillsammans finna mening. LÄS MER

 3. 3. Närvarofrämjande arbete som en del av det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Danefors; Sofie Carlsson; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; närvarofrämjande arbete; problematic school absenteeism; problematisk frånvaro; relationer; systematiskt kvalitetsarbete; systemteori; work to promote school attendance;

  Sammanfattning : Problematisk frånvaro har de senaste åren lyfts fram och aktualiserats både i media och i olika rapporter och utredningar. Det finns mycket kunskap både nationellt och internationellt om riskfaktorer för problematisk frånvaro men relativt lite om hur man kan främja närvaro och förebygga frånvaro. LÄS MER

 4. 4. Att konsumera second hand kläder som en strategi för hållbar konsumtion - om konsumenters tankar och motstånd till second hand kläder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lina Carlsson; Linn Lorentsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan probiotikasupplementering minska den självskattade risken att utveckla depression? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Carlsson; Hanna Eriksson; [2017-06-07]
  Nyckelord :probiotika; depression; risk för depression; självskattningsskalor; probiotics; risk of depression; self-assessment scales;

  Sammanfattning : Title: Can supplementation with probiotics reduce the self-assessed risk of developing depression? – A systematic reviewAuthor: Hanna Eriksson & Lina CarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5, 2017Background: The incidence of depression is increasing in Sweden and the rest of the world, and the reason for this is not fully understood. Recent research indicates that the gut flora may have an impact on the gut-brain axis and through it an impact on mental health, including the risk of depression. LÄS MER