Sökning: "Lina Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Lina Carlsson.

 1. 1. Närvarofrämjande arbete som en del av det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Danefors; Sofie Carlsson; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; närvarofrämjande arbete; problematic school absenteeism; problematisk frånvaro; relationer; systematiskt kvalitetsarbete; systemteori; work to promote school attendance;

  Sammanfattning : Problematisk frånvaro har de senaste åren lyfts fram och aktualiserats både i media och i olika rapporter och utredningar. Det finns mycket kunskap både nationellt och internationellt om riskfaktorer för problematisk frånvaro men relativt lite om hur man kan främja närvaro och förebygga frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Att konsumera second hand kläder som en strategi för hållbar konsumtion - om konsumenters tankar och motstånd till second hand kläder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lina Carlsson; Linn Lorentsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan probiotikasupplementering minska den självskattade risken att utveckla depression? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Carlsson; Hanna Eriksson; [2017-06-07]
  Nyckelord :probiotika; depression; risk för depression; självskattningsskalor; probiotics; risk of depression; self-assessment scales;

  Sammanfattning : Title: Can supplementation with probiotics reduce the self-assessed risk of developing depression? – A systematic reviewAuthor: Hanna Eriksson & Lina CarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5, 2017Background: The incidence of depression is increasing in Sweden and the rest of the world, and the reason for this is not fully understood. Recent research indicates that the gut flora may have an impact on the gut-brain axis and through it an impact on mental health, including the risk of depression. LÄS MER

 4. 4. ”Delar av en helhet” : En Intervjustudie för att beskriva om sjuksköterskor och undersköterskor inom sjukhusvård upplever att de är delaktiga i arbetet med kapacitets- och produktionsstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Björklund; Charlotte Carlsson; [2016]
  Nyckelord :styrning; ledarskap; kapacitets- och produktionsstyrning; hälso- och sjukvård; delaktighet; inflytande; kvalitativ ansats;

  Sammanfattning : Andelen äldre i befolkningen förväntas öka därför behöver hälso- och sjukvården använda befintliga resurser inom sjukvården på ett effektivt sätt. Hälso- och sjukvården är komplex och består av olika systemnivåer (mikro-/meso- och makrosystem) där krav på effektivitet kan konkurrera med medarbetares etiska värden. LÄS MER

 5. 5. The prevalence of early childhood caries among children between 2-4 years old in Kirikkale, Turkey

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Lina Jaff Mohammad; Shqipe Bala; Turksel Dulgergil; Peter Carlsson; [2016]
  Nyckelord :ECC; Early childhood caries; Treatment of ECC; Risk factors; Prevalence; Turkey; Kirikkale; Pilot study; S.mutans; Transmission of S.mutans;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Mål: Syftet med denna studie var att bestämma kariesprevalensen (ECC) hos 2-4 åriga barn i utvalda områden i Kirikkale, Turkiet, och undersöka associationen till moderns S.mutansnivå. Det undersöktes möjliga samband mellan barnens S. mutans nivå och förekomst av ECC. LÄS MER