Sökning: "Lina Edgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Edgren.

 1. 1. Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lina Edgren; [2016]
  Nyckelord :fjällsippa; Dryas octopetala; kalktallskog; kalkgranskog; dryas-hed; Masugnsbyn; dolomit; mountain avens; lime pine forest; lime spruce forest; dryas-heath; dolomite;

  Sammanfattning : Vid all täktverksamhet är miljöarbetet viktigt, och stort fokus läggs idag på efterbehandling av verksamhetsområdet. Ofta är målet att gröngöra området med sprutsådd eller liknande, och ibland eftersträvas att området ska likna omgivningarna. LÄS MER

 2. 2. Hundförbud i skidspåren : hur upplevs det av skidåkare och hundägare i Stadsliden, Umeå kommun?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lina Edgren; Elin Fries; [2014]
  Nyckelord :tätortsnära skog; rekreation; vinterstigar; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Den tätortsnära skogen har stor betydelse för människorna i dess närområde. Eftersom Umeå har som mål att expandera till 200 000 invånare år 2020 kommer trycket på de tätortsnära skogarna att öka. Med ökat tryck kommer ofta ökade konflikter, eftersom många intresseområden ska samsas. LÄS MER