Sökning: "Lina Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lina Ek.

 1. 1. Organizational AI Readiness : Evaluating Employee Attitudes and Management Responses

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lina Ek; Sanna Ström; [2021]
  Nyckelord :AI; AI readiness; change attitudes; change management; emotional attitudes; employee attitudes; Industry 4.0; rational attitudes;

  Sammanfattning : Background - As a result of the latest advances in artificial intelligence (AI), the world ofbusiness is facing a major transformation where basic organizational principlesare redefined initiating a new era. It is predicted that AI in the coming decadeswill make a significant imprint and organizations aiming to stay at the forefrontcannot afford not to change. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Environmental Impact of a Product : Partial Life Cycle Assessment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Lina Ek; Sanna Ström; [2020]
  Nyckelord :CO2-eq; climate change; cradle-to-grave; environmental impact; footprint; functional unit; green production; LCA; new product development; supply chain; sustainability; sustainable transport;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this research is to investigate how manufacturing organisations can decrease their environmental impact in the supply chain. To meet the purpose, two research questions were formulated:  1. How can a manufacturing organisation reduce its environmental impact caused by transportation?  2. LÄS MER

 3. 3. ”Jäklar anamma, jag kan!” – en studie om vad som har betydelse för att kunna genomföra varaktiga livsstilsförändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Rosenqvist; Lina Ek; [2017-12-11]
  Nyckelord :lifestyle changes; district nurse; public health; support;

  Sammanfattning : Introduction: A district nurse often meets patients with poor health related to their lifestyle choices. It is clearly stated that a district nurse shall work to prevent disease and help patients to improve their health. In order to do that it is important to support people in making healthy lifestyle choices. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och affärsrelationer : Hur påverkas företags affärsrelationer i samband med ökad digitalisering?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Andersson; Matilda Ek Tedefors; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; effects of digitalization; business relationships; Digitalisering; digitaliseringens påverkan; affärsrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering innebär en stor förändring för samhället och kommer påverka hur företag gör affärer. Företag kommer behöva följa med i den digitala utvecklingen då förutsättningarna kommer förändras. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans kulturella kompetens : – En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lina Ek Åström; Oliva Söderström; [2017]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Litteraturöversikt; Sjuksköterskan; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med ett mer transkulturellt samhälle med patienter från olika kulturer, ställs högre krav på sjuksköterskan och sjuksköterskans kulturella kompetens. Syfte: Syftet var att belysa innebörden av sjuksköterskans kulturella kompetens. LÄS MER