Sökning: "Lina Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Lina Ericsson.

 1. 1. Synen på ZYN : En studie om relationen mellan varumärke och konsumenters uppfattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Lina Ericsson; Iman Awelker; [2021]
  Nyckelord :Communication; Swedish Match; ZYN; corporate identity; brand identity;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the organization Swedish Match and their nicotine brand ZYN. Swedish Match is a firm that develops, manufactures and sells “snus” and other similar products. LÄS MER

 2. 2. Den emotionella intelligensens samband med konflikthantering beaktande kön

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lina Ericsson Lekare; Jennifer Erni Ulenius; [2019]
  Nyckelord :emotionell intelligens; konflikthantering; konflikthanteringsförmåga; konflikthanteringsstilar;

  Sammanfattning : Konflikter är ett vanligt förekommande fenomen i livet och hanteras oftast individuellt från person till person. Individer är dock olika bra på att hantera och förstå emotioner vilket kan ha en koppling till vilken nivå av emotionell intelligens (EI) de besitter. LÄS MER

 3. 3. En studie av barns lekval på förskolegården som kultursociologisk arena : Med utgångspunkt i Bordieus teorier om Habitus, Kapital och Fält

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lina Ericsson; [2018]
  Nyckelord :children´s play; habitus; preschool; culture socialogy; Barns lek; habitus; förskola; kultursociologi;

  Sammanfattning : This study focuses what children choose to play with in the preschool yard without active involvement on the part of the preschool teacher. With Bourdieus' concepts of habitus, capital, and fields as theoretical frameworks, the following questions are examined: 1) How does the habitus reflect in a child's choice of play? 2) How can a child's choice of what to play be understood from the perspective of their preschool's culture? The empirical data consists of observations of the child at play, the pedagogical material they use, the place in which they choose to play, the placement of the teachers, and the range of the pedagogical material made available to the child in the preschool yard. LÄS MER

 4. 4. Changes in investment and financing policies during the financial crisis in Northern Europe

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Khaled; Joakim Ericsson; [2014]
  Nyckelord :Investments; Financing; Capital expenditures; Bank lending supply shock; Credit supply shock; Demand shock of services and goods; Amplification mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The impact of agile principles and practices on large-scale software development projects : A multiple-case study of two software development projects at Ericsson

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lina Lagerberg; Tor Skude; [2013]
  Nyckelord :agile software development Case study; large scale development;

  Sammanfattning : Agile software development methods are often advertised as a contrast to the traditional, plan-driven approach to software development. The reported and argued benefits on software quality, coordination, productivity and other areas are numerous. LÄS MER