Sökning: "Lina Eriksson Lund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Eriksson Lund.

 1. 1. Patienters erfarenheter av information om levnadsvanor vid hematologisk cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Eriksson Lund; Filippa Dise; [2020-06-26]
  Nyckelord :Hematologisk cancer; levnadsvanor; sjuksköterska; information; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområden innebär bland annat att främja hälsa, förebyggasjukdom och arbeta evidensbaserat. Vidare har levnadsvanor visat sig vara en betydandefaktor till uppkomst av olika cancersjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Dagens "skräp", framtidens skatter : En undersökning om hur Kungliga biblioteket samlar in, ordnar och tillgängliggör sin samling av vardagstryck

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Printed ephemera; Classification; Cataloguing; Information organization; Digitization; Legal deposit of books; etc.; Efemärt tryck; Klassifikation; Katalogisering; Digitalisering; Pliktexemplar;

  Sammanfattning : The aim of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to investigate how the National Library of Sweden collects, arranges and provides access to its collection of printed ephemera. As a comparison, the thesis also looks at how Lund University Library is working with the same tasks. LÄS MER