Sökning: "Lina Fritz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Fritz.

 1. 1. Surf Leash : Product Development of the Cord and Assembly

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Fritz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis treats the product development process in general and the product development of a surf leash in particular. The thesis mainly concerns the product development of the surf leash cord and assembly. LÄS MER

 2. 2. Neuropsykiatriska funktionshinder - en professionernas kamp : Om rektorers syn på neuropsykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lina Fritz; Therese Lindbom; [2012]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionshinder; diagnos; rektorer; individuellt synsätt; socialt synsätt;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska funktionshinder är ett ständigt aktuellt ämne i både media och inom skolans värld. I Sverige har det förts en konfliktfylld debatt kring neuropsykiatriska diagnoser, vilket har utvecklats till en professionernas kamp. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av EFFA-Västers föräldraprogram för föräldrar med barn i åldern 2-4 år. : En kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på programinnehåll, effekter samt implementering.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lina Johansson; Jesper Fritz; [2009]
  Nyckelord :EFFA-Västers föräldraprogram; föräldrastödsprogram; utvärdering; beteendeinriktade föräldrastödsprogram; implementering;

  Sammanfattning : AN EVALUATION OF EFFA-VÄSTERS PARENT PROGRAMME FOR PARENTS WITH CHILDREN 2-4 YEARS - A qualitative and quantitative research focused on content, effects and implementation Authors: Fritz, Jesper & Johansson, Lina Supervisor: Koutakis, Nikolaus Örebro University Academy of Law, psychology and social work Social Work Program Social Work 41-60 points C-essay, 15 points Autumn term 2008 Abstract This study is written on commission by The Unit for prevention which is a part of the Social welfare Services in the district of Örebro. The social work practice carried out by the unit is based on universal prevention, which includes providing parent programmes. LÄS MER