Sökning: "Lina From"

Visar resultat 1 - 5 av 827 uppsatser innehållade orden Lina From.

 1. 1. Individers upplevelse av återhämtning vid psykossjukdom: en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Sjödin-Ask; Henrik Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Recovery; Återhämtning; Psykossjukdom; Psychotic disorder; Experiences; Upplevelser; Metasyntes; Meta-synthesis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är sen tidigare känt hur återhämtning från psykisk ohälsa yttrar sig. Återhämtning och vägen dit anses vara högst individuell, om än med vissa gemensamma faktorer. Mindre omskrivet är återhämtning från psykossjukdom. LÄS MER

 2. 2. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER

 3. 3. Influencer eller insta(nt) dealbreaker? : En kvalitativ studie om hur företag väljer influencers för att stärka sin kundrelation och sitt varumärke

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lina Erlandsson; Josephine Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; word of mouth; electronic word of mouth; credibility; competence; power; social influence; brand awareness; customer relationship;

  Sammanfattning : Social media channels are today an important marketing platform where companies effectively can reach their target groups online through paid advertisements, sponsored posts and electronic word of mouth. Electronic word of mouth can be used by companies to spread their brand through individuals sharing experiences and information with others within their social network in a process called influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Rwanda – ett land med stora utmaningar med etniska motsättningar : En fallstudie om Rwanda och subkulturell pluralism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Rwanda; demokratisering; etnicitet; folkmord; subkulturell pluralism; Polyarchy; Robert Dahl.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate if the presence of subcultural pluralism has affected Rwanda’s democratisation negatively. The study’s question is therefore: Are subcultural pluralism an explanation of Rwanda’s low degree of democracy? To answer this, I have chosen to do an explanatory case study and the study is theory consuming. LÄS MER

 5. 5. “I will never go back”: a thematic content analysis of Zimbabwean disabled women's sexual and reproductive rights

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Lodenius; [2020]
  Nyckelord :Compulsory able-bodiedness; Disability; Normate; Othering; Women; Zimbabwe;

  Sammanfattning : This thesis is a thematic content analysis, looking at how compulsory able-bodiedness affects Zimbabwean disabled women’s ability to practice their reproductive- and sexual rights. Zimbabwe is an optimal case to apply this study in, due to its contradictory legislation and high amounts of human rights violations. LÄS MER