Sökning: "Lina GranstrÖm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina GranstrÖm.

 1. 1. Textilt spillmaterial : grunden till framtidens produkter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Granström; Julia Nordlöf; [2015]
  Nyckelord :spillmaterial; denim; jeans; jeansproduktion; utskärning; utskärningsspill; bomull; läggbild;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka om textilt spillmaterial från jeanstillverkningen kan användas till kommersiella produkter. De kvalitativa intervjuerna har visat att mängden spillmaterial i jeansproduktionen uppgår till 10-20 procent per jeansbyxa. LÄS MER

 2. 2. Ekologiskt : ett hållbart köpargument?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :BILLY NORD; LINA GRANSTRÖM; [2014]
  Nyckelord :köpargument; textil; ekologiskt undersökning; försäljning;

  Sammanfattning : dagens näringsliv finns en trend att marknadsföra sitt varumärke som värnande om miljön. Företag visar i allt större utbredning upp sina ekologiska produkter och hur de minskar sin miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Det verkligt vässade verktyget? : En undersökning kring olagligörandet av nedladdning och dess konsekvenser för unga musikkonsumenter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Såndberg; Lina Andersson Granström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Piratkulturen på Internet blomstrar, fler och fler svenska musikkonsumenter ser idag nedladdning som sin primära konsumtionsform av musik. Samtidig minskar den lagliga skivförsäljningen och musikindustrin upplever stora intäktsförluster. LÄS MER