Sökning: "Lina Gullbrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Gullbrand.

 1. 1. Lidandets existens : En studie om synen på lidande och dess konsekvenser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lina Gullbrand; [2017]
  Nyckelord :Suffering; ethics; bioethics; happiness; Down syndrome; norm; lidande; bioetik; etik;

  Sammanfattning : This essay explores the understanding of suffering from an ethical stand point. The issue of defining suffering is not an easy task albeit an important one, depending on the definition different consequences ensues. LÄS MER

 2. 2. Jag tänkte mer på hur det egentligen var : En kvalitativ studie av v-logg i ett religionspedagogiskt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lina Gullbrand; [2017]
  Nyckelord :V-logg; vlogg; YouTube; religionspedagogik; sociala medier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER