Sökning: "Lina Hammargren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Hammargren.

 1. 1. Sequential Anomaly Detection for Log Data Using Deep Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lina Hammargren; Wei Wu; [2021-06-14]
  Nyckelord :anomaly detection; recurrent neural network; long short-term memory; semi-supervised learning; seq2seq; transformer; unsupervised learning; log analysis;

  Sammanfattning : AbstractSoftware development with continuous integration changes needs frequent testing forassessment. Analyzing the test output manually is time-consuming and automatingthis process could be beneficial to an organization. LÄS MER

 2. 2. Reproducerbarhet av p-värden: en simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Milton Bark; Lina Hammargren; Carl Larsson; William Nilsén; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet studerar reproducerbarhet av vetenskapliga studier. Ämnet är viktigt eftersom det har framkommit att många studier inte är reproducerbara och således att forskningsresultat kan vara felaktiga. En orsak till icke-reproducerbara studier ¨ar bias. LÄS MER